image banner
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá III năm 2021
Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Giao Thủy đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương trong toàn đảng bộ, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
anh tin bai

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa III năm 2021

    Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá III năm 2021 cho 33 học viên đến từ đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng với các đồng chí Thường vụ các Ban xây dựng Đảng.

    Trong thời gian 10 ngày các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức, báo cáo tình hình địa phương; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch. Mỗi chuyên đề được các giảng viên giới thiệu, truyền đạt bổ sung, cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề toàn khóa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

    Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Các giảng viên truyền đạt những kiến thức mới, nhất là "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Các học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình học tập. Qua đây, nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống và phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH  - TT - TT Giao Thủy 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 431
  • Tất cả: 54264