image banner
Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Giao An vận động các tập thể cá nhân ủng hộ kinh phí tu tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân về việc tu tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ xã Giao An. Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - UBMTTQ xã Giao An đã có thư kêu gọi các tập thể, cá nhân là con em Giao An sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc ủng hộ về tinh thần và vật chất để cùng Đảng bộ và nhân dân xã Giao An tôn tạo và nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ xã Giao An thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" "Ăn quả nhớ người trồng cây". Đến nay Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Giao An đã nhận được rất nhiều những tấm lòng hảo tâm của các tập thể cá nhân ủng hộ kinh phí để tôn tạo, nâng cấp Nghĩa Trang Liệt sỹ xã Giao An. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBND - UBMTTQ xã Giao An xin trân thành cảm ơn các tập thể, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ về tinh thần và vật chất góp phần hoàn thành việc tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ xã Giao An trang trọng và tôn nghiêm. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ mong tiếp tục nhận được các tấm lòng hảo tâm ủng hộ về tinh thần và vật chất của các tập thể và cá nhân để hoàn thiện việc tu tạo và nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ xã nhà.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Giao An được tôn tạo, đưa vào sử dụng 
đúng dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS năm 2018 với giá trị đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

DANH SÁCH
Các cá nhân, tập thể ủng hộ cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ xã Giao An
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ghi chú
1 Trần Văn Tuân Xóm 13 1,000,000  
2 Tống Minh Chung Xóm 14 1,000,000  
3 Đỗ Đăng Thông Xóm 4 1,000,000  
4 Trần Quang Vọng Xóm 11 1,000,000  
5 Trần Văn Trường Xóm 16 1,000,000  
6 Nguyễn Công Ích Xóm 7 500,000  
7 Cao Văn Lịch Xóm 1 500,000  
8 Hoàng Thị Na Xóm 2 500,000  
9 Trần Văn Khang Xóm 22 500,000  
10 Vũ Thị Lụa Xóm 5 500,000  
11 Trần Văn Tuyên Xóm 12 500,000  
12 Lê Quang Đản Xóm 17 500,000  
13 Trần Văn Thủy Xóm 10 500,000  
14 Doãn Thanh Đô Xóm 6 500,000  
15 Phạm Anh Tuấn Xóm 7 500,000  
16 Phạm Văn Hùng Xóm 15 500,000  
17 Phạm Ngọc Hùng Xóm 2 500,000  
18 Đoàn Cao Xạ Xóm 11 500,000  
19 Nguyễn Đức Việt Xóm 19 500,000  
20 Đinh Thị Phượng Xóm 6 500,000  
21 Trần Văn Chính TP Hà Nội 2,000,000 Con ông Tuân xóm 13
22 Đinh Văn Thịnh TP Hà Nội 15,000,000 Xóm 2
23 Cao Quang Chiểu TP Nam Định 7,000,000 Xóm 7
24 Cao Công Chưởng TP HCM 1,000,000 Xóm 7
25 Đỗ Văn Việt TP HCM 3,000,000 Con ông Phan xóm 8
26 Nguyễn Hồng Quân Xóm 10 3,000,000  
27 Cao Duy Tân TP Hà Nội 1,000,000 Xóm 7
28 Cao Hữu Nhân Xóm 7 1,000,000  
29 Hội HS khóa 1993-1997 THCS Xã Giao An 24,500,000  
30 Đinh Văn Kiểm Xóm 21 500,000  
31 Phạm Văn Hiển Xóm 15 1,000,000  
32 Phạm Văn Duy - Xoan _Hằng Xóm 2 1,000,000 Con ông Hùng xóm 2
33 Trần Quang Trọng - Thùy Xóm 11 1,000,000 Con ông Vọng xóm 11
34 Đoàn Văn Tuấn - Vân TP Hà Nội 10,000,000 Con ông Bảy xóm 7
35 Nguyễn Văn Bốn Xóm 7 500,000  
36 Đinh Văn Tuấn + Trường + Trình Xóm 6 2,000,000 Con ông Tú xóm 6
37 Sư thầy Thích Đàm Kiểm Chùa Trừng Uyên 2,000,000 Xóm 15
38 Nguyễn Văn Mẫn Xóm 12 1,000,000  
39 Bùi Quang Hưởng TP Hà Nội 500,000 Cháu ngoại cụ Ân xóm 7
40 Nguyễn Văn Phát - Mong Xóm 11 2,000,000  
41 Nguyễn Văn Hoài Xóm 6 500,000  
42 Trần Văn Chung x9+ Hợp, Mười x11   1,000,000  
43 Phạm Văn Thạch Xóm 14 3,000,000 Con ông Hương xóm 14
44 Đinh Thị Tuyết TP Hà Nội 1,000,000 Con ông Thơ xóm 2
45 Nguyễn Văn Hía TP HCM 5,000,000 Con bà Long xóm 7
46 Cao Doãn Hiệp Xóm 7 1,000,000  
47 Trần Quang Minh TP Nam Định 1,000,000 Con rể ông Hiệp xóm 7
48 Đỗ Xuân Vĩnh Xóm 21 1,000,000  
49 Phạm Thanh Thiện Xóm 7 1,000,000 Gia đình
50 Lại Văn Phòng Xóm 13 1,000,000  
51 Sư thầy Thích Đàm Hạnh Chùa Phúc Hải 500,000 Xóm 6
52 Trần Văn Nhuận Xóm 13 500,000  
53 Cao Văn Bột Xóm 13 500,000  
54 Trần Văn Dụ TP Nam Định 1,000,000 Con ông Phục xóm 12
55 Đinh Quang Thảo Xóm 5 500,000  
56 Trần Quang Điều Xóm 10 1,000,000  
57 Nguyễn Văn Dũng Xóm 4 500,000  
58 Đinh Thị Hạnh Xóm 2 500,000  
59 Cao Hoàng Minh Xóm 10 1,000,000 Con ông Hậu xóm 10
60 Nguyễn Ngọc Đính Xóm 10 500,000 Con bà Vu xóm 10
61 Trần Thị Kim Đan Xóm 8 500,000  
62 Trần Văn Thắng - Sáu Xóm 8 700,000  
63 Nguyễn Xuân Tiến - Thư Xóm 11 500,000  
64 Đinh Văn Bắc - Nhung Xóm 7 500,000  
65 Đỗ Xuân Đãng - Hường Xóm 6 500,000  
66 Phạm Ngọc Thạch - Thảo Xóm 2 500,000  
67 Trần Trọng Vĩnh TP Hà Nội 1,000,000 Con ông Tích xóm 12
68 Trần Tiến Gia TP Hà Nội 1,000,000 Xóm 12
69 Vũ Ngọc Hoan - Chinh Xóm 14 500,000 Nhà xe khách Tú Đạt
70 Đinh Duy Hiền và các con TP Vũng Tàu 5,000,000 Xóm 18
71 Trần Xuân Tuệ - Phượng Xóm 11 500,000  
72 Doãn Đình Tiên - Thoa Xóm 6 500,000  
73 Cao Khắc Hiệt - Là Xóm 7 1,000,000  
74 HTX SX KD DVNN Xã Giao An 1,000,000  
75 Đinh Văn Sơn Xóm 16 500,000 Con ông Cương
76 Phạm Văn Tình Xóm 7 500,000  
77 Doãn Văn Chinh - Hảo Xóm 6 1,000,000  
78 Vũ Đức Phương Xóm 12 1,000,000  
79 Doãn Đình Tam TT Ngô Đồng 10,000,000 Con ông Khiêm xóm 6
80 Đỗ Xuân Chỉnh Xóm 10 500,000 Con cụ Rong
81 Hội Chữ thập đỏ  Xã Giao An 1,000,000  
82 Nguyễn Thế Quyết Xóm 10 500,000  
83 Nguyễn Thị Ngọc TP Hà Nội 500,000 Con ông Quyết xóm 10
84 Hoàng Mạnh Cường Chi bộ 10 100,000  
85 Trần Trọng Phu Chi bộ 10 100,000  
86 Trần Văn Dậu Chi bộ 10 100,000  
87 Trần Hải Sơn Chi bộ 10 100,000  
88 Cao Thị Sợi Chi bộ 10 100,000  
89 Lã Nguyên Liệu Chi bộ 10 100,000  
90 Trần Văn Phúng Chi bộ 10 100,000  
91 Trần Văn Khớ Chi bộ 10 100,000  
92 Trần Văn Phương Chi bộ 16 100,000  
93 Trần Thị Hồi Chi bộ 16 100,000  
94 Đinh Văn Lợi Chi bộ 16 100,000  
95 Đinh Văn Hòa Chi bộ 16 100,000  
96 Đinh Phan Nhiên Chi bộ 16 100,000  
97 Trần Văn Đại Chi bộ 16 100,000  
98 Đinh Văn Cương Chi bộ 16 100,000  
99 Trần Văn Riên Chi bộ 16 100,000  
100 Phạm Thái Hưng Chi bộ 14 200,000  
101 Phạm Cảnh Tinh Chi bộ 14 200,000  
102 Phạm Đình Hương Chi bộ 14 200,000  
103 Phạm Cao Khiển Chi bộ 14 200,000  
104 Dương Xuân Trường Chi bộ 14 100,000  
105 Hoàng Văn Khiêm Chi bộ 14 100,000  
106 Hoàng Thế Vinh Chi bộ 14 100,000  
107 Lê Huy Nhượng Chi bộ 14 100,000  
108 Phạm Thanh Chương Chi bộ 14 100,000  
109 Phạm Văn Nhã Chi bộ 14 100,000  
110 Trần Văn Kiến Chi bộ 14 100,000  
111 Đinh Văn Bảy Chi bộ 14 100,000  
112 Đinh Xuân Hòa Chi bộ 14 100,000  
113 Bùi Viết Trụ Chi bộ 14 100,000  
114 Tống Minh Khuông Chi bộ 14 100,000  
115 Tống Văn Thập Chi bộ 14 100,000  
116 Đinh Văn Điệp Xóm 8 1,000,000 Gia đình
117 Doãn Văn Tự - Sửu TP Đồng Nai 2,000,000 Xóm 6
118 Đoàn Văn Công Chi bộ 12 200,000  
119 Trần Thị Mai Chi bộ 12 100,000  
120 Lê Năng Tĩnh Chi bộ 12 200,000  
121 Nguyễn Thị Trang Chi bộ 12 100,000  
122 Trần Văn Hồng Chi bộ 12 100,000  
123 Đoàn Thị Là  Chi bộ 12 100,000  
124 Đoàn Trung Cận Chi bộ 12 100,000  
125 Mai Xuân Tuyến Chi bộ 12 100,000  
126 Trần Khắc Trung Chi bộ 12 100,000  
127 Trần Thị Ất Chi bộ 12 100,000  
128 Trần Quang Phục Chi bộ 12 100,000  
129 Mai Duy Chinh Chi bộ 12 200,000  
130 Trần Ngọc Hồi Chi bộ 12 100,000  
131 Đoàn Trung Cộng Chi bộ 12 200,000  
132 Đoàn Văn Sơn Chi bộ 12 100,000  
133 Trần Văn Tiêu Chi bộ 12 100,000  
134 Trần Trung Tích Chi bộ 12 100,000  
135 Lê Văn Hữu Chi bộ 12 100,000  
136 Đoàn Văn Kiên Chi bộ 12 100,000  
137 Trần Ngọc Nhân Chi bộ 12 100,000  
138 Doãn Ngọc Bích Chi bộ 7 500,000  
139 Nguyễn Văn Hiếu Chi bộ 7 200,000  
140 Cao Đức Rũng Chi bộ 7 100,000  
141 Cao Doãn Hiệp Chi bộ 7 100,000  
142 Nguyễn Văn Chinh Chi bộ 7 100,000  
143 Đinh Thị Ngọ Chi bộ 7 100,000  
144 Phạm Hùng Sơn Chi bộ 7 100,000  
145 Phạm Thanh Thiện Chi bộ 7 100,000  
146 Nguyễn Văn Bốn Chi bộ 7 100,000  
147 Cao Khắc Hiệt Chi bộ 7 100,000  
148 Cao Duy Kinh Chi bộ 7 100,000  
149 Bùi Thị Nhạn Chi bộ 7 100,000  
150 Nguyễn Văn Lân Chi bộ 7 100,000  
151 Nguyên Công Ích Chi bộ 7 100,000  
152 Nguyễn Quang Huy Chi bộ 7 100,000  
153 Trịnh Đình Dương Chi bộ 7 100,000  
154 Doãn Thị Lượt Chi bộ 7 100,000  
155 Nguyễn Văn Quang Chi bộ 7 100,000  
156 Đinh Thế Lạc Chi bộ 7 100,000  
157 Phạm Thị Đại Xóm 2 300,000  
158 Nguyễn Xuân Khải TT Ngô Đồng 1,000,000 Con ông Năm xóm 7
159 Nguyễn Tiến Thành TT Ngô Đồng 1,000,000 Con ông Năm xóm 7
160 Nguyễn Văn Sinh Xóm 7 1,000,000  
161 Trần Văn Đang Xóm 22 500,000  
162 Trần Văn Chưởng Chi bộ 15 100,000  
163 Phạm Văn Hậu Chi bộ 15 100,000  
164 Bùi Thanh Đông Chi bộ 15 100,000  
165 Nguyễn Thị Tảo Chi bộ 15 100,000  
166 Phạm Văn Miên Chi bộ 15 100,000  
167 Trần Công Ích Chi bộ 15 100,000  
168 Nguyễn Thị Hà Chi bộ 15 100,000  
169 Đỗ Duy Ban Chi bộ 15 100,000  
170 Phạm Văn Bột Chi bộ 15 200,000  
171 Đỗ Xuân Từ Chi bộ 15 100,000  
172 Đinh Duy Năm Chi bộ 6 100,000  
173 Trần Đình Nhâm Chi bộ 6 100,000  
174 Phạm Thị Tươi Chi bộ 6 300,000  
175 Đinh Duy Ba Chi bộ 6 100,000  
176 Đặng Quang Nhượng Chi bộ 6 200,000  
177 Doãn Đình Phát Chi bộ 6 100,000  
178 Doãn Duy Giáp Chi bộ 6 100,000  
179 Doãn Đình Điệp Chi bộ 6 100,000  
180 Đinh Duy Hiếu Chi bộ 6 100,000  
181 Doãn Đình Khiêm Chi bộ 6 300,000  
182 Doãn Trọng Quỳnh Chi bộ 6 100,000  
183 Doãn Thanh Liêm Chi bộ 6 100,000  
184 Đinh Duy Bằng Chi bộ 6 100,000  
185 Doãn Kim Định Chi bộ 6 100,000  
186 Trần Ngọc Quỳnh Chi bộ 8 300,000  
187 Trần Ngọc Hiện Chi bộ 8 300,000  
188 Nguyễn Duy Đồng Chi bộ 8 200,000  
189 Lê Đức Nhượng - Thơm Chi bộ 8 200,000  
190 Đinh Văn Hưng Chi bộ 8 500,000  
191 Nguyễn Văn Luyện Chi bộ 8 500,000  
192 Trần Văn Lưu Chi bộ 8 200,000  
193 Trịnh Văn Viện Chi bộ 8 300,000  
194 Trần Quang Anh Chi bộ 8 300,000  
195 Bùi Thị Hán Chi bộ 8 100,000  
196 Doãn Đình Pháp Chi bộ 8 500,000  
197 Trần Văn Tất Chi bộ 17 100,000  
198 Trần Văn Chinh Chi bộ 17 100,000  
199 Phạm Thị Được Chi bộ 17 100,000  
200 Cao Văn Loan Chi bộ 5 200,000  
201 Đinh Trung Độ Chi bộ 5 200,000  
202 Doãn Văn Đồng Chi bộ 5 100,000  
203 Trần Văn Tống Chi bộ 5 100,000  
204 Nguyễn Viết Xuyên Chi bộ 11 100,000  
205 Trần Văn Chung Chi bộ 11 100,000  
206 Trần Xuân Hòa Chi bộ 11 100,000  
207 Trần Hải Quang Chi bộ 11 100,000  
208 Nguyễn Minh Châu Chi bộ 11 100,000  
209 Trần Tiến Giang Chi bộ 11 100,000  
210 Doãn Thị Thoi Chi bộ 11 100,000  
211 Trần Văn Nam Chi bộ 11 100,000  
212 Trần Văn Long Chi bộ 11 100,000  
213 Đỗ Duy Nghĩa Chi bộ 11 100,000  
214 Trần Quang Đường Chi bộ 11 100,000  
215 Trần Văn Kháng Chi bộ 11 100,000  
216 Đỗ Văn Châu Chi bộ 11 100,000  
217 CHPN xóm 11 Xã Giao An 1,000,000  
218 Đinh Ngọc Châu Xóm 7 200,000  
219 Trần Văn Thủy Xóm 13 1,000,000  
220 Nguyễn Khắc Tự Xóm 7 300,000  
221 CBGV trường THCS Giao An Xã Giao An 3,500,000 Gồm 35 đồng chí
222 Trịnh Đình Thắng Xóm 11 1,000,000 Gia đình
223 Nguyễn Văn Đức Xóm 10 500,000 Con ông Lộc xóm 10
224 Doãn Trọng Quỳnh - Thúy Xóm 6 500,000 Gia đình
225 Nguyễn Kim Đĩnh Xóm 7 500,000  
226 CBNV Trạm y tế Xã Giao An 1,200,000 Gồm 6 đồng chí
227 Nguyễn Thị Dự Chi bộ 22 200,000  
228 Phạm Tuân Chi bộ 22 100,000  
229 Phạm Quang Hương Chi bộ 22 100,000  
230 Nguyễn Văn Khá - Tơ Xóm 7 1,000,000 Gia đình
231 Đinh Trung Bộ Xóm 11 5,000,000  
232 Đinh Văn Thiện TT Ngô Đồng 3,000,000 Con ông Bộ xóm 11
233 Đinh Văn Diệu TT Ngô Đồng 3,000,000 Con ông Bộ xóm 11
234 BCH Đoàn TNCS HCM Xã Giao An 1,000,000  
235 Đặng Kim Bảng Chi bộ 02 200,000  
236 Trần Văn Tộ Chi bộ 02 100,000  
237 Nguyễn Viết Tựu Chi bộ 02 100,000  
238 Trần Văn Đình Chi bộ 02 100,000  
239 Lê Thị Ngân Chi bộ 02 100,000  
240 Đinh Ngọc Dũng Chi bộ 02 100,000  
241 Trần Văn An Chi bộ 02 100,000  
242 Nguyễn Xuân Hòa Chi bộ 02 100,000  
243 Trần Văn Bồi Chi bộ 02 100,000  
244 Đinh Công Thơ Chi bộ 02 100,000  
245 Phạm Thị Nga Chi bộ 02 100,000  
246 Đinh Ngọc Chinh Chi bộ 02 100,000  
247 Đinh Ngọc Tuấn Chi bộ 02 100,000  
248 Đinh Thế Hiển Chi bộ 02 100,000  
249 Đinh Tiến Đang Chi bộ 02 100,000  
250 Đinh Ngọc Dung Chi bộ 02 100,000  
251 Đinh Văn Khiển Chi bộ 02 100,000  
252 Trần Văn Thịnh Chi bộ 02 100,000  
253 Bùi Thị Hà Chi bộ 02 100,000  
254 Đinh Văn Bồn Chi bộ 02 100,000  
255 Trần Văn Trung Chi bộ 02 100,000  
256 Cao Tiến Dũng Xóm 13 3,000,000  
257 Nhân dân và cán bộ Xóm 8 19,830,000  
258 Trần Bằng Nguyên TP Hà Nội 10,000,000 Con ông Liệu xóm 1
259 Trần Thị Liễu TP Hà Nội 1,000,000 Con ông Liệu xóm 1
260 Trần Thị Hạnh Nước ngoài 1,000,000 Con ông Liệu xóm 1
261 Trần Thị Hoàng Ngọc TP Nam Định 500,000 Con ông Anh xóm 1
262 Hội CCB xã Xã Giao An 3,000,000  
263 Phạm Thị Vối (Thuyết) Xóm 6 1,000,000 Gia đình
264 CBGV trường Mầm non Xã Giao An 4,700,000 Gồm 22 đồng chí
265 Hoàng Thái Sinh TP Hà Nội 30,000,000 Xóm 14
266 Trần Văn Chiên Chi bộ 01 200,000  
267 Trần Văn Đãi Chi bộ 01 200,000  
268 Đinh Thị Phụng Chi bộ 01 200,000  
269 Trần Văn Chưởng Chi bộ 01 100,000  
270 Phan Văn Chung Chi bộ 01 100,000  
271 Đinh Thị Bảy Chi bộ 01 100,000  
272 Đinh Văn Lục Chi bộ 01 250,000  
273 Đoàn Thị Lựu Chi bộ 01 250,000  
274 Hoàng Văn Nga Chi bộ 01 100,000  
275 Trần Văn Luyến Chi bộ 01 100,000  
276 Lê Văn Hưng Chi bộ 01 100,000  
277 Trần Văn Chung Chi bộ 01 100,000  
278 Phạm Thị Thu Nguyệt TP Hà Nội 1,000,000 Con ông Hiển xóm 15
279 Trần Quang Khanh TT Ngô Đồng 2,000,000 Xóm 11
280 Đinh Thanh Khiết - Dung Xóm 7 500,000  
281 Lê Văn Uyên - Mai Xóm 14 500,000  
282 CHCCB xóm 11 Xã Giao An 1,000,000  
283 Tập thể đấm Bình Long Tây Xã Giao An 10,000,000 Dũng, Đản, Chương, Tuyến
284 Nhân dân và cán bộ Xóm 3 7,310,000  
285 Trần Văn Đình Xóm 2 500,000  
286 Bùi Thị Cầu Xóm 7 2,000,000 Gia đình
287 Lê Quốc Toản Xóm 12 500,000 Gia đình
288 Lê Ngọc Tuân TP Hà Nội 500,000 Con ông Toản xóm 12
289 Nhân dân và cán bộ Xóm 7 8,790,000  
290 Nhân dân và cán bộ Xóm 22 5,000,000  
291 Cao Hữu Chí TP Hà Nội 1,000,000 Con ông Hiệt xóm 7
292 Cao Thị Thu Mỵ TP Hà Nội 1,000,000 Con ông Hiệt xóm 7
293 Trần Quang Động TP Bình Dương 1,000,000 Con cụ Vịnh xóm 10
294 Nhân dân và cán bộ Xóm 2 4,800,000  
295 Lê Văn Hưng Cơ sở Đức Trường 50,000,000  
296 CHCCB xóm 16 Xã Giao An 1,000,000  
297 Hoàng Thị Thu Giao Hải 1,000,000 Con cụ Thủ xóm 10
298 Nguyễn Thị Bích Thủy CHLB Đức 10,000,000 Cháu cụ Thủ xóm 10
299 Nhân dân và cán bộ Xóm 1 10,000,000  
300 Nhân dân và cán bộ Xóm 6 5,620,000  
301 CBGV trường TH Giao An Xã Giao An 7,100,000 Gồm 26 đồng chí
302 Nhân dân và cán bộ Xóm 11 7,600,000  
303 Đoàn Văn Cúc - Trần Thị Mậu TP Hà Nội 1,000,000 Xóm 11
304 Đoàn Ngọc Chúc TP Hà Nội 5,000,000 Con ông Cúc xóm 11
305 Đinh Thị Thìn TP Hải Phòng 200,000 Con cụ Thắng xóm 16
306 Trần Văn Quân TP Hà Nội 1,000,000 Con ông Nhuận xóm 13
307 Trần Văn Ca TP Nam Định 1,000,000 Con ông Nhuận xóm 13
308 Nguyễn Ngọc Nguyện Xóm 3 10,000,000 Gia đình
309 Nhân dân và cán bộ Xóm 19 9,760,000  
310 Chi bộ 19 Xã Giao An 400,000 Gồm 4 đồng chí
311 Chi bộ 15 Xã Giao An 200,000 Gồm 2 đồng chí
312 Nhân dân và cán bộ Xóm 16 7,600,000  
313 Nhân dân và cán bộ Xóm 2 2,720,000 Lần 2
314 Nhân dân và cán bộ Xóm 1 2,390,000 Lần 2
315 Nhân dân và cán bộ Xóm 4 8,000,000  
316 Trần Văn Rục  TP Nam Định 2,000,000 Con cụ Điểu xóm 12
317 Trần Văn Vượng Tỉnh Gia Lai 1,000,000 Con cụ Điểu xóm 12
318 Chi bộ 20 Xã Giao An 700,000 Gồm 7 đồng chí
319 Hội đồng hương Giao An tại TPHCM Xã Giao An 27,000,000  
320 Nhân dân và cán bộ Xóm 8 1,280,000 Lần 2
321 Nhân dân và cán bộ Xóm 13 4,010,000  
322 Chi bộ 13 Xã Giao An 1,100,000  
323 Chi hội NCT Xóm 13 1,000,000  
324 Nhân dân và cán bộ Xóm 15 4,500,000  
325 Nhân dân và cán bộ Xóm 17 9,000,000  
326 Nhân dân và cán bộ Xóm 14 8,000,000  
327 Nhân dân và cán bộ Xóm 22 2,800,000 Lần 2
328 Nhân dân và cán bộ Xóm 3 3,500,000 Lần 2
329 Đinh Hải Đường Xóm 14 1,000,000  
330 Nhân dân và cán bộ Xóm 4 3,994,000 Lần 2
331 Nhân dân và cán bộ Xóm 5 6,570,000  
332 Nhân dân và cán bộ Xóm 11 1,940,000 Lần 2
333 Nhân dân và cán bộ Xóm 21 6,595,000  
334 Chi bộ 21 Xã Giao An 1,100,000  
335 Vũ Ngọc Thuần Xóm 7 5,000,000 Con rể ông Nguyễn Văn Thịnh x7
336 Trần Văn Hợp - Liễu Xóm 11 2,000,000  
337 Nhân dân và cán bộ Xóm 10 3,000,000  
338 Nhân dân và cán bộ Xóm 18 6,770,000  
339 Nhân dân và cán bộ Xóm 12 8,000,000  
340 Hội đồng hương Giao An tại TPHN Xã Giao An 21,000,000  
341 Sư thầy Thích Thanh Đại Chùa Trà Hương 1,000,000 Xóm 2
342 Doãn Đình Huy Xóm 6 1,000,000 Gia đình
343 Nhân dân và cán bộ Xóm 20 2,800,000  
344 Trần Quang Vịnh Chi bộ 10 100,000  
345 Nhân dân và cán bộ Xóm 5 250,000 Lần 2
346 Nhân dân và cán bộ Xóm 1 850,000 Lần 3
347 Trần Quang Ngự TP HCM 500,000 Con ông Trần Quang Vịnh x10
348 Nhân dân và cán bộ Xóm 9 13,435,000  
349 CHCCB xóm 15 Xã Giao An 500,000  
350 Nhân dân và cán bộ Xóm 13 1,500,000 Lần 2
351 Lê Văn Cơ Xóm 14 500,000 Gia đình
352 Nguyễn Văn Phương Xóm 6 100,000 Gia đình
353 Trần Văn Thiện Xóm 6 100,000  
354 Nhân dân và cán bộ Xóm 6 60,000 Lần 2
355 Nhân dân và cán bộ Xóm 7 860,000 Lần 2
356 Nhân dân và cán bộ Xóm 10 4,000,000 Lần 2
357 Nhân dân và cán bộ Xóm 14 3,300,000 Lần 2
358 Nhân dân và cán bộ Xóm 4 1,650,000 Lần 3
359 Nhân dân và cán bộ Xóm 3 390,000 Lần 3
360 Nhân dân và cán bộ Xóm 16 550,000 Lần 2
361 Nhân dân và cán bộ Xóm 2 840,000 Lần 3
362 Nhân dân và cán bộ Xóm 13 1,300,000 Lần 3
363 Nhân dân và cán bộ Xóm 19 1,280,000 Lần 2
364 Nhân dân và cán bộ Xóm 12 2,120,000 Lần 2
365 Nhân dân và cán bộ Xóm 22 1,580,000 Lần 3
366 Trần Văn Bình TP Kon Tum 1,000,000 Con ông Quỳnh xóm 8
367 Nhân dân và cán bộ Xóm 17 760,000 Lần 2
368 Nguyễn Bá Duẩn Hà Nội 1,000,000 Con ông Đôn x6
369 Nhân dân và cán bộ Xóm 9 2,375,000 Lần 2
370 Hội đồng hương Giao An tại TPHN Xã Giao An 1,800,000 Lần 2
371 Nhân dân và cán bộ Xóm 5 310,000 Lần 3
372 Tổ đầm Thống nhất Tây Giao An 7,000,000  
373 Ông Hoàng Thế Hiển Hà Nội 10,000,000 Con cụ Mạnh x14
374 Ông Hoàng Công Trình Hà Nội 2,000,000 ,,
375 Ông Nguyễn Văn Khả Hải Phòng 1,000,000 Con cụ Bách x7
376 Phạm Hải Yến, Phạm Thị Phương Vũng Tàu 700,000 Con cụ Cáp x1
377 Phạm Văn Tiến Xóm 1 100,000 ,,
378 Nhân dân và cán bộ Xóm 17 265,000 Lần 3
379 Nguyễn Hồng Quân Xóm 10 17,000,000 Lần 2
380 Nguyễn Văn Long Xóm 10 1,000,000  
381 Nhân dân và cán bộ Xóm 20 3,340,000  
382 Nguyễn Văn Chương Hà Nội 1,000,000 Con bà Kiểm x7
383 Nguyễn Văn Thuận Hải Phòng 1,000,000  
384 Trần Thị Nguyệt (Khanh) TP. Nam Định 1,000,000 Con LS Trần Q Mưu x11
385 Bùi Thị Thu Hà TP. Nam Định 500,000 Con bà Nguyệt Khanh
386 Bùi Thị Hương Lan TP. Nam Định 1,000,000 Con bà Nguyệt Khanh
387 Nguyễn Hồng Quân Xóm 10 6,000,000 Lần 3 (Tổng 26 Trđ)
388 Trần Văn Khang CT CPXD Nam 50,000,000  
389 Nguyễn Văn Biển Xóm 7 500,000  
390 TRần Thị Phương (Long) TP. Nam Định 1,000,000 Con bà Nghinh x2
391 Phạm Viết Tư Xóm 2 500,000  
392 Phạm Tiến Dũng Xóm 2 1,000,000 Con ông Tư x2
393 Na: chuyển tiền lễ cầu siêu Giao An 3,475,000  
         
  Tổng cộng   746,669,000  
Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn đồng


Lê Quang Đản 
Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã Giao An
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 435
  • Tất cả: 54268