image banner
XÃ GIAO AN

A- THÔNG TIN CHUNG:

ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIAO AN

ĐỊA CHỈ: XÃ GIAO AN, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Số điện thoại: 

Email: giaoan.gty@namdinh.gov.vn

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

# THƯỞNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

  Đồng chí: Tống Minh Chung

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1972

Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã.

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 03344 209 170
 

Đồng chí: Trần Văn Thủy

Ngày, tháng năm sinh: 12/7/1979


Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã.


Trình độ chuyên môn: Đại học Luật


Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp


Số điện thoai: 0974 997 035

  Đồng chí: Trần Văn Trường

Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1976

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Trình độ Chuyên môn: Đại học Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985 922 809

Đồng chí: Hoàng Thị Na


Ngày, tháng, năm sinh: 06/2/1976


Chức vụ: Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND xã


Trình độ chuyên môn: Đại học Luật


Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp


Số điện thoại: 0332 059 884


  Đồng chí: Lê Quang Đản

Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1973

Chức vụ: ĐUV - Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0947 115 215

# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẾ NHÂN DÂN

 
Đ/c Nguyễn Công Ích
Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1979
Ủy viên BTV - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã
Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0345 038 118
 
Đ/c Cao Văn Lịch
Ngày, tháng, năm sinh: 14/3/1965
ĐUV - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0986 566 381

 

 

 

 

 

Đ/c: Trịnh Xuân Giáp

Ngày, tháng, năm sinh:10/11/1982

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Trình độ chuyên môn: Đại học luật

Trình độ lý luận Chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0366 108 683

 
Đ/c Vũ Thị Lụa
Ngày, tháng, năm sinh:  20/7/1980
Chủ tịch Hội LHPN xã
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0946 889 320
 
Đ/c Đinh Thị Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh: 28/9/1991
ĐUV -Bí thư Đoàn TNCSHCM
Trình độ chuyên môn : Đại học công đoàn
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0386 091 793
 


 
# CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 
Đ/c: Trần Quang Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1985
Văn phòng HĐND & UBND 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0963 059 426
 
Đ/c Trần Văn Tuyên
Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1982
ĐUV - Công chức Văn Thống kê, kiêm VP Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0975 638 209

Đ/c Phạm Anh Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1977
Công chức Văn hóa - Thông tin - Thể dục, thể thao
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0978 109 724Đ/c: Trần Văn Khang
Ngày, tháng, năm sinh: 19/7/1988
Công chức: Tư pháp - Hộ Tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0968 328 227

Đ/c Đinh Thị Phượng
Ngày, tháng, năm sinh: 09/2/1989
ĐUV - Công chức LĐTB&XH
Trình độ chuyên môn : Đại Học kế toán
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0383 611 434

 
Đ/c Phạm Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1986
Công chức Nông nghiệp, Xây dựng Nông thôn mới
Trình độ chuyên môn : Đại học Thủy sản
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0973 780 735

Đ/c Nguyễn Đức Việt
Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1981
ĐUV - Công chứcTài chính- Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0979 895 702
Đ/c:Đặng Văn Tài
Ngày, tháng, năm sinh:01/11/1996
Công chức Địa chính - Môi trường xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận: Trung cấp
Số điện thoại:0338 682 142
Đ/c Vũ Trung Kiên
Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1976
ĐUV - Chỉ huy trưởng Quân sự xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
Số điện thoại: 0963 470 248

# CÔNG AN XÃĐ/c:Cao Văn Huy
Ngày, tháng, năm sinh:20/4/1983
Chức Vụ: Trưởng Công An xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Số điện thoại:0916 203 578


 
 

Đ/c: Nguyễn Thanh Đức
Ngày, tháng, năm sinh: 17/4/1989
Chức vụ: Phó trưởng Công An xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Số điện thoại: 0917 516 689


 


Đ/c: Nguyễn Huy Hoàng
Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1996
Chức Vụ: Công An TT
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Số điện thoại: 0945 348 213